Dmitry-tv © 2017-2019
E-mail: d-tv@dmitry-tv.ru
 
П Е Р Е Х О Д   Н А   " Ц И Ф Р О В О Е   Э Ф И Р Н О Е   Т Е Л Е В И Д Е Н И Е "
2 0   К А Н А Л О В
  
ОБНОВЛЕНО НАИМЕНОВАНИЕ СКАЧАТЬ
от 02/04/2019 "ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" => На "ПК"
от 13/05/2019 "ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" => На любых устройствах на базе "Android"
от 13/05/2019 "ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" => На приставках "Freesat V8 Golden"